Generátor izotermy AquaSorp- - AIG-

kategorie:
Analytické přístroje > Sorpční izotermy vlhkosti

Generátor izotermy AquaSorp- - AIG-

Tento přístroj již není dostupný. Místo něj je dodáván novější přístroj - Vapor Sorption Analyzer (VSA). Viz odkaz níže.

Laboratorní přístroj pro rychlé a přesné měření sorpční izotermy vlhkosti (moisture sorption isotherm)
Sorpční izoterma vlhkosti mapuje složitý, na materiálu závislý, vztah mezi obsahem vody a vodní aktivitou. Křivka izotermy (obvykle ve tvaru S) ukazuje, jak se mění vodní aktivita v závislosti na tom, jak roste nebo klesá obsah vody v produktu. Izoterma je klíčem k pochopení a řízení přípravy produktu, stability produktu, citlivosti na vlhkost, teplotních vlivů a vlastností sušení.
Doposud jste museli zaplatit kolem 2 mil. Kč za zakoupení generátoru izotermy (nebo obětovat 2 až 5 týdnů a ručně naměřit jednu izotermu). S využitím metody dynamické izotermy rosného bodu (Dynamic Dewpoint Isotherm method, DDI), AquaSorp vytváří vysoce přesné adsorpční a desorpční křivky izoterm během 24 hodin nebo i méně - za ceny, které si mohou vědečtí pracovníci dovolit.

Sorpční izotermy vlhkosti podávají odpovědi na následující otázky:

 • Přidával jsem hodně vody do těsta, aniž se změnila úroveň vodní aktivity. Nyní se projevil prudký skok. Proč?
 • Jaké podmínky povedou k rekrystalizaci?
 • Jaký je návod na maximální trvanlivost?
 • Jak ovlivní změna receptury vodní aktivitu produktu?
 • Mohu použít model k odhadnutí vodní aktivity jednotlivých rozdílných předpisů?
 • Má tato přísada vyrovnávací kapacitu k uchování vodní aktivity ve vysoce vlhkém prostředí?


Technické parametry
Čidlo:Měření rosného bodu na chlazeném zrcátku
Rozsah měření:0.10 až 0.95 aw
Přesnost (vodní aktivita):0.005aw
Záruka:1 rok


Důvody k měření izoterm:
 • Stanovení obsahu obalové monovrstvy vody
 • Stanovení kritické vodní aktivity nebo limitu obsahu vody pro křupavost, tvrdost a roztékavost
 • Maximalizace obsahu vody při zachování bezpečné vodní aktivity úpravou receptury
 • Úprava řízení procesu sušení pro dosažení bezpečné vodní aktivity při maximalizaci obsahu vody a současném zabránění přesušení
 • Stanovení trvanlivosti produktu a jeho skladovatelnosti
 • Předpovězení požadavků na balení podle sorpčních vlastností produktu
 • Stanovení rovnovážné vodní aktivity směsi dvou suchých složek (ingrediencí)
 • Stanovení stupně čirosti (krystaličnosti) prášků
 • Stanovení hladiny amorfních materiálů v produktu
 • Stanovení kritické vodní aktivity pro fázové přechody
 • Stanovení vztahu mezi vodní aktivitou a teplotou zesklovatění
 • Stanovení vztahu mezi vodní aktivitou a teplotou krystalizace
 • Stanovení úrovní hystereze produktu
 • Stanovení vlhkostní citlivosti produktu
 • Stanovení rovnovážného obsahu vody při dané vodní aktivitě

  Stránky výrobce

  Dostupnost: Nedostupné
  Dokumentace:
  Katalogové číslo: 40520
  Záruka: 1 rok
cena bez DPH: ---
14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.