HASAP Gastro Software - HGS

kategorie:
Software > Software pro H.A.C.C.P.

HASAP Gastro Software - HGS

HASAP Gastro Software je robustní aplikací určenou pro zavedení, provozování a kontrolu systému kritických a kontrolních bodů v procesu výroby potravin. Tento systém preventivních opatření je známý pod zkratkou H.A.C.C.P., a je komplexním nástrojem pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a správné výrobní praxe. Legislativně se jedná především o aplikaci zákona č. 471/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Provádění každodenní kontroly kritických bodů v průběhu celého výrobního procesu pokrmu je velmi časově i organizačně náročným úkolem, který lze ale velmi dobře automatizovat. Právě maximální možnou automatizaci celého procesu kontroly a evidence kritických bodů a zavádění plánu H.A.C.C.P. má na starost produkt HASAP Gastro Software.

Počáteční analýzu rizik a jejich zanesení do software provedou odborní analytici firmy HASAP Gastro Consulting, která se specializuje na poradenskou činnost kolem zavádění H.A.C.C.P. Po zavedení tak dostáváte produkt, který je přesně zacílen na specifika vašeho výrobního procesu pokrmů.

Při rutinním používání pak HASAP Gastro Software eviduje a analyzuje celý proces výroby pokrmu – od zanesení do jídelníčku, přípravy pokrmu, přes výrobu, po výdej a případné zachlazení či zamražení. Podle konkrétně zvolené receptury jsou pokrmu automaticky přiřazeny sledované rizikové body. V každém kroku výroby pak programu sleduje, zda u některého ze znaků, které jsou kritickým bodům přiřazeny, nebyly překročeny meze. Například zda byla dodržena minimální teplota při přípravě pokrmu nebo zda byl pokrm vydán ve stanovené lhůtě.

Při napojení na automatický monitoring, který nabízíme jako ucelený komplex služeb, jsou navíc data o měřených teplotách automaticky přiřazena patřičnému znaku a sledování veličin a jejich mezí tak probíhá bez nutného zásahu uživatele. V případě překročení mezí je uživatel vyzván, aby specifikoval nápravné opatření, které aplikoval.

Pro každý krok sledování správné výrobní praxe (SVP) nabízí program podrobnou nápovědu s odkazy na aktuálně platnou legislativu, a velmi dobře tak slouží i jako pomůcka pro školení SVP. Nápověda i vlastní data programu jsou průběžně aktualizovány podle legislativních změn, a díky tomu můžete mít jistotu, že s HASAP Gastro Software jste vždy dobře připraveni na kontrolu od státních úřadů.


HLAVNÍ FUNKCE HASAP GASTRO SOFTWARE
 • Automatické zavedení systému HACCP a jeho následné provozování
 • Praktická příručka včetně legislativy
 • Měření teplot a časů v nejrizikovějších technologických postupech
 • Propojení s nejrůznějšími zařízeními na měření teplot a vlhkostí
 • Zacházení s pokrmem v návaznosti na receptury
 • Dokumentace
 • Vedení personální agendy
 • Vícejazyčná verze


SPRÁVA JÍDELNÍČKU A PRŮVODKY POKRMŮCentrální funkcí HASAP Gastro Software je modul správy jídelníčku, kde můžete plánovat výrobu pokrmů na neomezenou dobu dopředu. Pro každý zadaný pokrm je automaticky vytvořena tzv. průvodka pokrmu, ve které jsou sledovány kritické znaky ve všech etapách výroby pokrmu: Na přípravě pokrmu, při výrobě, při výdeji a při následném zachlazení či zamrazení. Pro každou z těchto etap obsahuje průvodka oddělenou sekci, ve které jsou z předdefinovaných receptur načteny příslušné kritické znaky. Naměřené hodnoty při přípravě a výrobě konkrétního pokrmu pak obsluha může zadávat ručně anebo se do programu přenáší automaticky z monitoringu – měřicích zařízení. Program monitoruje překročení mezí a v takovém případě upozorní a umožní zadání nápravného opatření.

Pro evidenci zachlazených a zamražených pokrmů slouží další modul programu – jednoduchá skladová evidence, ve které jsou uskladněné pokrmy zaevidovány a je možné je následně znovu vydat zařazením do jídelníčku. U takto vydaných pokrmů program navíc sleduje kritické znaky u regenerace a rozmražení dle platné legislativy.

Pokrmy do jídelníčku lze dále importovat z programů třetích stran. HASAP Gastro Software disponuje otevřeným rozhraním se specifikovaným formátem, na které se může napojit libovolný stravovací software, konkrétní řešení jsou k dispozici pro SW Sklady a Normování od firmy Anete a pro stravovací systémy firmy Tango.

SANITAČNÍ PLÁNYKromě sledování správné výrobní praxe a kritických bodů H.A.C.C.P. program dále sleduje plnění sanitačního plánu. Ke každému pracovišti i zařízení na vašem provoze může být přiřazen optimální plán sanitování, který je s definovanou periodou programem plánován. Sanitační pracovník si tak může vypsat seznam plánovaných sanitací na daný den a do programu zaznamenat jejich provedení.

Databáze programu HASAP Gastro Software obsahuje seznamy sanitačních prostředků a doporučených postupů předních sanitačních firem na českém a evropském trhu: firem JohnsonDiversey, Ecolab a Atotech. Doporučený postup obsahuje přehled jednotlivých kroků sanitace, použité sanitační prostředky a jejich dávkování.

PERSONALISTIKAKromě výše uvedených modulů program obsahuje i jednoduchou správu zaměstnanců ve spojení se systémem H.A.C.C.P. Je možné evidovat proběhlá školení, plánovat zaškolování zaměstnanců a přidělovat jim patřičná práva. Operace, které jednotliví uživatelé v programu vykonají jsou svázána s jejich účtem a je tak možné dohledat, kdo například vyplnil nápravné opatření, naměřil hodnoty, apod.

DEFINICE DAT


Při zavádění systému analytici HASAP Gastro Consulting vyplní do programu velmi obsáhlou základnu dat na základě informací o vašem provoze. Konkrétně:


 • Organizační strukturu provozu (pracoviště, zařízení) včetně návazných kritických a kontrolních bodů a sanitačních postupů
 • Používané receptury a jejich suroviny včetně rizik při přípravě, výrobě a výdeji
 • Formální dokumenty schválení plánu H.A.C.C.P., plánu sanitace a validace a verifikace systému

AUTOMATICKÝ MONITORINGProgram je napojen na automatický monitoring Qi Monitor naší firmy. Ten umožňuje do programu přenášet naměřená data ze zařízení těchto výrobců: Electrolux, Rational, Frima, Lainos, QiTV, Aligroup, Winterhalter, Küppersbusch, Jiva Jirák a Bří Horákové. Samotný přenos monitorovaných dat (teplot, vlhostí) je přenesen zcela automaticky bez nutného zásahu uživatele.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA


Program je dodáván s obsáhlou dokumentací jak v elektronické tak tištěné podobě. Navíc obsahuje tzv. praktickou příručku ve formě elektronické dokumentace, která obsahuje současnou legislativu a přehled systému H.A.C.C.P.

VÍCEJAZYČNÁ VERZE


Program je připraven na překlad do všech světových jazyků, v současné době je k dispozici překlad do slovenštiny a připravuje se angličtina.

Dostupnost: Skladem
Dokumentace:
Katalogové číslo: HGS
Záruka: 1 rok
cena bez DPH: na dotaz
14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.