Přístroj pro měření tepelných vlastností materiálů - KD2 Pro-

kategorie:
Analytické přístroje > Tepelné vlastnosti > Přístroje

Přístroj pro měření tepelných vlastností materiálů - KD2 Pro-

Výroba ukončena. Produkt již není dostupný!

Přenosný přístroj pro měření tepelných vlastností kapalných i pevných materiálů: měrného tepla, tepelné vodivosti, tepelné difuzivity a tepelného odporu.
Vhodný jak pro měření tepelných vlastností v terénu, tak pro laboratorní měření.

Používá metodu nerovnovážného liniového zdroje tepla (TLSM, transient line source method) pro měření tepelné vodivosti, odporu, difuzivity a tepelné kapacity. Sofistikovaná analýza dat je založena na více jak třicetileté praxi při výzkumu přenosu tepla a hmoty v půdě a dalších porézních materiálech.

Ukázka činnosti KD2 Pro (anglicky):


Vynikající přesnost
Kompaktní kontroler KD2 Pro je mnohem víc, než jen přístroj pro odečet času a teploty. Vlastní algoritmus používá nelineární metodu nejmenších čtverců pro aproximaci časových a teplotních dat exponenciálními integrálními funkcemi. Toto plnohodnotné matematické řešení umožňuje měření tepelného odporu s přesností v rozmezí ± 10%.

Korekce pro teplotní drift
Teplotní změny velikosti tisícin stupně za sekundu (např. slunce ohřívající půdu nebo pokud jen někdo vejde do laboratoře) významně zhorší přesnost výpočtu tepelných vlastností. Na rozdíl od jiných tepelných jehlových systémů, KD2 Pro provádí opravuje lineární teplotního driftu, který může vnášet velké chyby.

Vyhovuje standardům ASTM, IEEE, SSSA
KD2 Pro plně vyhovuje standardům ASTM D5334-08, IEEE 442-03 a SSSA, Metody analýzy půdy, část 4, fyzikální metody 5.3 (Tepelná vodivost, strany 1209-1226)


ASTM D5334-08 je významně aktualizovaná verze standardní zkušební metody pro stanovení tepelné vodivosti půdy a hornin jehlovými teplotními sondami. To představuje nejlepší zkušenosti spolu s aktuálním výzkumem přestupu hmoty a tepla. Pro přesné měření je důležité stanovit a používat nejnovější verzi tohoto standardu.

Specifické prvky shody KD2 Pro se standardem ASTM D5334-08:

  • Všechny jehly mají dostatečný poměr délky k průměru sondy, aby simulovaly podmínky nekonečně dlouhého a nekonečně tenkého zdroje tepla.
  • Přístroj obsahuje lineární zdroj tepla a teplotní měřicí prvek.
  • Zařízení produkuje konstantní proud.
  • Zařízení odečítá napětí a proud s přesností na 0,01 V a 0,01 A.
  • Přístroj měří čas s přesností 0,1 sekundy.
  • Obsažené příslušenství je schopné vyvrtat pilotní otvor o průměru a hloubce rovnající se rozměrům jehly.
  • Pokles teploty s časem je zahrnut v analýze pro minimalizaci účinků teplotního driftu.
  • Mikroprocesorové analytické metody plně vyhovují všem specifikacím ASTM D5334-08.
  • Přístroj je kalibrován pro zajištění přesného měření. Verifikační standardy pro ověření přesnosti jsou součástí balení.


IEEE 442-03
IEEE uvádí v úvodu této normy "Každý IEEE Standard je podroben přezkoumání nejméně jednou za pět let pro novou revizi nebo k potvrzení. Pokud je dokument více než pět let starý, a nebyl znovu opětovně potvrzen, je rozumné vyvodit, že její obsah, ačkoli má ještě nějakou hodnotu, zcela neodráží současný stav techniky."

Ačkoliv IEEE pamatuje na aktualizaci tohoto standardu (který byl ale naposledy předmětem důkladného hodnocení a revize v roce 1981), bude lepší stanovit a používat ASTM 5334-08, která díky své nedávné významné revizi lépe reprezentuje aktuální stav vývoje v přenosu tepla a hmoty. Nepřesnosti, které mohou nastat, když se striktně dodrží rozměry sondy a časy topné sondy uvedené v IEEE 442-03, jsou popsány v aplikační poznámce "Shoda KD2 Pro podle ASTM a IEEE".

SSSA
Velikosti jehlové sondy, doby ohřevu, specifikace přesnosti a interní analýza dat splňuje nebo překračuje doporučení uvedené v metodách SSSA. Osvědčení o shodě je k dispozici na vyžádání.

Video: Měření tepelných vlastností v kapalinách (anglicky)
KD2 Pro umožňuje velmi přesné měření tepelných vlastností v kapalinách. Toto krátké video upozorňuje na možné chyby, které se mohou vyskytnout během měření.


Technické parametry
Přesnost:5-10% tepelná vodivost/tepelný odpor
10% měrné teplo
10% tepelná difuzivita
Rozsah měřenítepelná vodivost: 0,02 až 4 W.m-1.C-1
tepelná difuzivita: 0,1 až 1,0 mm2.s-1
tepelný odpor: 0,25 až 50 mC.W-1
měrné teplo: 0,5 až 4 MJ.m-3.C-1.

* Přesnost a měřicí rozsah závisí na typu čidla. Viz srovnávací tabulka.
Rychlost měření:1, 2, 5 a 10 min.
Paměť:4096 měření
Pracovní teplota čidel:-50°C až 150°C
Napájení:baterie, 4xAA
Režim automatického měření:Uživatelé mohou měřit data bezobslužně v uživatelsky definovaných intervalech v režimu automatického čtení
Rozměry:15,5 x 9,5 x 3,5 cm
Kalibrace:Každý KD2 Pro je kalibrován a obsahuje verifikační standardy pro ověření přesnosti
Příslušenství v dodávce:KS-1 sonda pro tepelnou vodivost/odpor (pro kapaliny)
TR-1 sonda pro tepelnou vodivost/odpor (pro pevné látky)
SH-1 dvoujehlová sonda pro měření tepelné difuzivity a měrného tepla v pevných látkách
uživatelský manuál
kufr Pelican
stojan
verifikační standardy
teplovodivá pasta
vrták pro vrtání pilotní díry v materiálu
KD2 Pro software
RS232 kabel
Volitelné příslušenstvíSada RK-1 - senzor s příslušenstvím do kamene a betonu
Záruka1 rokStránky o produktu
Stránky výrobce

Výroba ukončena. Produkt již není dostupný!

Dostupnost: Nedostupné
Dokumentace:
Katalogové číslo: 40348
Záruka: 1 rok
cena bez DPH: ---
14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.