Qi Analytical, s.r.o.
Vybraná aktualita

31.01.2011

VĚDECKÁ SOUTĚŽ firmy Decagon v oboru vodní aktivity (aw)

Decagon logo


Zadání
Decagon sponzoruje soutěž o nejlepší výzkumnou práci v oboru aktivity vody (aw).
Účastníci budou mít příležitost předvést své nové a výjimečné projekty s použitím aw jako nástroje pro vývoj produktů, řízení jakosti a bezpečnosti potravin. Soutěž spočívá v předložení práce z oblasti výzkumu kvality komisi, která podrobně zhodnotí práci a vyzdvihne jeho jedinečnost, proveditelnost a výhody pro spotřebitele. Tři nejlepší příspěvky budou odměněny (viz níže).

Cílem pro "Soutěž vodní aktivity" je podpoření výzkumu a studia aw aplikací, zvýšení povědomí o vědeckém oboru aw, podpora inovací a poskytnutí platformy, kde by mohly být formálně uznány špičkové studie.

Hlavní cíl
Uživatelé aw-metrů AquaLab předloží příspěvky o významu aw jakožto ukazatele kvality a bezpečnosti výrobku se zaměřením na to, jak důležitou informaci aw poskytuje v oblasti kontroly kvality, výzkumu a vývoje, požadavků na balení, migrace vlhkosti a dalších souvisejících témat.
Příspěvek může vycházet z informací o využití aw v předchozích pracech, stávajících pracech nebo budoucích plánovaných projektech.
Příklady o úspěšné implementaci aw do procesu řízení nebo schvalovacích specifikací jsou velmi vítány.

Způsobilost
Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé kteréhokoliv přístroje pro měření vodní aktivity vyrobeného firmou Decagon Devices Inc.
Přípustné modely zahrnují: AquaLab řady 3, AquaLab řady 3TE, Pawkit, AquaLab LITE, AquaLab řady 4TE, AquaLab řady 4TEV, AquaLab řady 4TE DUO a AquaSorp.
Ve formuláři žádosti (viz formulář v příloze) musí být uvedeno výrobní číslo tohoto přístroje.

Pravidla pro podání příspěvku
Podání musí být v elektronické podobě: Microsoft Word nebo PDF, formát Letter nebo A4, font Arial 10 a neměla by překročit 6 stran včetně povinného formuláře žádosti. Veškerý materiál musí být v anglickém jazyce. Doklady musí být předloženy místnímu autorizovanému distributorovi AquaLab, který zkontroluje a schválí váš příspěvek. Seznam distributorů ve vašem regionu zjistíte na stránce www.aqualab.com.

Termíny
Všechny příspěvky musí být předloženy do 30. 4. 2011.
Výsledky a ceny budou vyhlášeny během konference "Institute of Food Technologists" (IFT) konané v termínu 11. až 13. 6. 2011 v New Orleans, Los Angeles, USA. Vítězové nemusí být přítomni vyhlášení.

Způsob hodnocení
Příspěvky budou vyhodnoceny porotou skládající se z vysoce kvalifikovaných odborníků, profesorů a vědců, rozdělených do tří hlavních skupin:
  • Místní distributor AquaLab (vyhodnotí a vybere tři nejlepší příspěvky, které předloží Decagonu)
  • Nezávislý odborník
  • Tým tvořený zaměstnanci Decagonu

Hodnotitelé budou posuzovat tyto faktory:
  • Jedinečnost práce
  • Tržní proveditelnost
  • Potenciál pro úsporu nákladů


Ocenění
První místo:
organizace obdrží poukázku v hodnotě 3000 US$ (tři tisíce dolarů) v produktech nebo službách firmy Decagon. Fyzická osoba odpovědná za příspěvek obdrží dárkovou VISA kartu v hodnotě 1500 US$.

Druhé místo:
organizace obdrží poukázku v hodnotě 2000 US$ (dva tisíce dolarů) v produktech nebo službách firmy Decagon. Fyzická osoba odpovědná za příspěvek obdrží dárkovou VISA kartu v hodnotě 1000 US$.

Třetí místo:
organizace obdrží poukázku v hodnotě 1000 US$ (jeden tisíc dolarů) v produktech nebo službách firmy Decagon. Fyzická osoba odpovědná za příspěvek obdrží dárkovou VISA kartu v hodnotě 500 US$.


Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti od firmy Decagon Devices.

Formulář přihlášky se zadávacími podmínkami (anglicky, PDF)

další aktuality »
14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.